Zapojení zásuvky svépomocí – jen pod dohledem odborné osoby

Hodně lidí si myslí, že zapojení zásuvky není odborná věc a tudíž tuto činnost nemusí vykonávat elektrikáři. Instalaci a jakýkoliv zásah do elektrických rozvodů smí provádět osoba s příslušným oprávněním dle platných norem a předpisů. Informace o zapojení zásuvky ale nejsou tajné, tak níže uvádíme s jakými zásuvkami se můžeme vůbec setkat. Svépomocí je instalace možná, ale pouze pod dohledem odborníka.

 

Hned na začátku je důležité si uvědomit, že dnešní moderní zásuvky se zapojují do celkem tří vodičů. Je to standard a platí to pro všechny typy klasických zásuvek, které se běžně používají v domácnostech, případně v kancelářích či různých provozovnách. Vodiče se dělí na fázový, ochranný a nulový. Každý z vodičů je označen svou typickou barvou. Fázový vodič má černou barvu, nulový je modrý a ochranný disponuje žlutozeleným zabarvením. Díky standardizaci je prakticky nemožné si jednotlivé vodiče splést.

 

 

Zapojení dvouvodičové zásuvky do sítě TN-C

Jedná se o starší způsob zapojení, který se dnes u novějších staveb nepoužívá, ale pokud bydlíte v domě postaveném nejpozději na konci osmdesátých, respektive úplném začátku let devadesátých, je dost možné, že tento druh zapojení doma máte. V takovýchto případech se zásuvky připojují dvěma vodiči. Vzhledem k tomu, že jsou zde zásuvky jištěné 10A jističi, není možné před ně zapojit proudový chránič. Existuje však poměrně elegantní řešení v podobě speciálních adaptérů, které fungují jako proudové chrániče. Dají se pořídit poměrně levně, pouze za několik málo stovek.

Standardní jednoduché i dvojité zásuvky se musí připojit přesně dle platných norem ČSN 33 2130 a ČSN 33 2180. To v praxi znamená, že ochranný kolík musí být nahoře. Střední nebo nulovací vodič má být má být připojen do pravé dutinky. Jako první by měl být vzhledem k zachování bezpečnosti připojen vodič ochranný.

Obr. 2 – zapojení staré dvojzásuvky

 

Jak zjistíme fázi v zásuvce ?

Nejlepším způsobem jak zjistit zdířku fáze je „fázovka“ . Vypadá jako šroubovák, obsahuje doutnavku a má kovové zakončení. Funguje tak, že kovového zakončení se dotkneme prstem a druhý konec fázovky vložíme do zásuvky. Pokud se doutnavka rozsvítí, pak se dotýkáme fáze. Pokud se nerozsvítí, dotýkáme se „nuláku“ nebo nemusí jít proud.

 

 

Zapojení třívodičové zásuvky do sítě TN-C-S

U staveb z druhé poloviny devadesátých let a dále se již používá nový druh zapojení. Zásuvky s jednou fází je nutné zde připojit třemi vodiči – fázovým (černý, případně hnědý), nulovým (modrý) a ochranným (zelenožlutý). Fázový vodič při předním pohledu na zásuvku se zapojuje k levé zdířce, nulový se naopak zapojuje ke zdířce pravé. Třetí vodič, ochranný, se připojí na středový kolík.  

 

 

Prodloužení zásuvky

Standardní zásuvka poskytuje možnost připojení pouze pro dva elektrospotřebiče, což často nestačí. Existuje však elegantní řešení, které navíc není ani příliš drahé. Stačí si pořídit prodlužovací kabel, který nejenže poskytne možnost zapojit více elektrospotřebičů najednou, ale zároveň je díky němu možné je připojit i dále od samotné zásuvky. Prodlužovačka se hodí například k připojení PC, kde je nutné mít najednou zapojený nejen samotný počítač, případně monitor, ale také další příslušenství jako jsou tiskárna nebo fax. Prodlužovací kabely různých délek si můžete pořídit například na stránce zásuvka.eu

Bezpečnost

Základem při zapojení zásuvky 230V je bezpečnost. Každý by měl vědět, že než přistoupí k jakékoliv práci na elektroinstalaci, tak je nutné vypnout pojistky. V opačném případě byste z toho nemuseli vyjít příliš dobře a hrozí vysoké riziko úrazu elektrickým proudem. Důležité také je, aby veškeré zapojovací kabely měly v pořádku izolaci. Poškozená izolace může dělat nemalé potíže v budoucnu, nejčastěji v podobě zkratů. Vhodné je mít i dostatečně dlouhé kabely, například pro případy pozdějších oprav.

Relativně snadná práce

Jak jste z předešlých řádků určitě pochopili, k zapojení zásuvky doporučujeme oslovit elektrikáře, který se řídí určitými předpisy a pravidly. Nejdůležitější je při takové práci dbát na bezpečnost. Elektřina je jako oheň – dobrý sluha, ale špatný pán.

 

 

error: Content is protected !!